Преди 128 години през месец авгурст Алеко Константинов – Щастливеца публикува Покана  във в. „Знаме” до всички любители на природата и планинарството.

"Братя, напуснете навреме вашата жажда за злато, вашата жажда за власт, вашето суетно стремление за първенство, вашето ядовито перо, напуснете меките постилки, излезте из димните кафенета, из прашните улици, напуснете за няколко дни града и дойдете тука, на тази височина, изпитайте поне за кратко време едно истинско чисто наслаждение и вий ще се преобразите, вий ще станете по-добри, по-здрави, по-уравновесени, по-жизнерадостни.”

На поканата се отзовават над 300 любители на природата, с което се поставя началото на организираното туристическо движение в България, а последната неделя на месец август е празника на Българското туристическо движение.

 

Тази година планинарите от ТД „Трапезица - 1902“ участваха в празничната дата с три похода в Стара планина.

Група с ръководител Боян Димов изкачиха връх Триглав с нощен преход от с. Лъгът през хижа „Мазалат“ на 26 срещу 27 август и се насладиха на изгрева от там. Продължиха за хижа „Тъжа“ и с. Острец.

Групата на Станчо Русев направиха двудневен преход от местността Паниците до х. „Рай“ и връх Ботев.

Туристите ветерани с ръководител Румяна Цонева направиха преход от прохода Беклемето до заслон Орлово гнездо.