На 18.12.1962 г. по покана на Окръжния съвет на БТС се провежда среща на старите туристически дeятели от Туристическо дружество „Трапезица“. На съвещанието присъства Ганчо Игнатов – подпредседател на съвета на ветераните туристи при ЦС на БТС. Решено е към ТД „Трапезица“, гр. Велико Търново да се учреди съвет на ветераните туристи. За пръв негов председател е избран Цоню Герганов, дългогодишен председател на ТД „Трапезица“. Целта на новосформираното звено е да се привлекат бившите туристически деятели за сътрудници на туристическите организации и да обединят туристите – пенсионери в обща структура към туристическите дружества за активна спортно – туристическа дейност.

Още през следващата 1963 г. е изградена първата туристическа секция в квартал „В. Коларов“ с председател Стоян Бояджиев, дългогодишен туристически деятел и подпредседател на новоучредения Съвет на туристите ветерани. За кратко време се изграждат още няколко секции в кварталите „Гурко“, „Асенов“ и „Георги Кирков“. На 27.02.1963 г. съветът взема решение за образуване на секции в кварталите, в които няма такива. Уточняват се списъци на бивши туристи-пенсионери, определя се броя на членовете на ръководствата на секциите.

Към 1976 г. броят на кварталните секции е вече 9 от общ 15 квартала в града. Броят на членовете на клуба на туристите-ветерани достига до 540 човека. Клубовете провеждат множество многодневни походи, излети, екскурзии и участват активно в организираните изяви, както на БТС, така и на дружество „Трапезица“. Интерес представлява, участие в инициативата за бране на билки и диворастящи плодове, освежаване на маркировки, направата на парапети и почистване на туристически пътеки. Секциите към КТВ са в непрекъснато съревнование, макар с неписани договори. Особено активни са ръководствата и туристите от кв. „Гурко“, „В. Коларов“, „Асенов“ и „Г. Кирков“.

През 1965 г. при голям успех преминава „Празникът на пенсионерите-туристи“, организиран в чест на 70 годишнината от организираното туристическо движение. Празникът се е състоял в парк „Света гора“ с богата програма от туристически и стари градски песни, изпълнени от хор възрастни туристи към кв. „Гурко“ с ръководител Лиляна Върбанова. За доброто настроение допринася и джаз – състав, също от пенсионери.

През 70-те години на миналия век, дейността на туристите-ветерани и кварталните секции, преминава под знака на масовата туристическа дейност сред населението и участие в туристическото движение „Опознай социалистическата Родина“. Три образцови – квартални тур. секции (кв. „Гурко“, „Асенов“, „В. Коларов“), многобройни носители на значката – „Опознай социалистическата Родина“ и „Опознай родния край“. Богата и разнообразна туристическа дейност походи, излети, екскурзии, покорени планински върхове. За отлична работа секцията при кв. „Гурко“ е отличена с медал „Алеко Константинов“ – почетен флаг на БТС и званието „Образцова“.

През 1979 г. с изграждането на селищните системи, настъпват и промени в структурата на БТС, изградени са общински съвети по туризъм, а градското дружество прераства в общинското дружество „Трапезица“. Към състава на Общинското дружество влиза и КТВ. През този период председател на клуба е Дафинка Петкова. Провеждат се общо 133 похода, 21 екскурзии, освежават се 21 км. маркировка, почистват се 12 км. пътеки по маршрутите край града. За активността на туристите ветерани допринася и общия подем в гр. Велико Търново при организацията за честване 800 г. от въстанието на Асен и Петър и възстановяване на Българската държава.

Трудното и мъчително начало на 90-те години се отразява на дейността на КТВ. Постепенно замира дейността на кв. секции. Много от старите туристи не са между живите, а новите, трудно поемат работата. Все още активни са секциите в кв. „Гурко“ с председател Веска Минева и кв. „В Коларов“ с председател Павлина Томова. Към 1998 г. двете секции се обединяват в един клуб на туристите – ветерани с председател В. Минева и общ брой на туристите – 90 човека. През този период се провеждат предимно еднодневни походи и излети до хижа „Българка“, Божур поляна, Ксилифор, с. Арбанаси и др., както и екскурзии из страната.

Запазена е вокалната група на кв. „Гурко“, която се превръща в женски хор „Света гора“ към КТВ. Клубът е подпомаган от ТД „Трапезица“, макар и с малка финансова помощ.

Клубното ръководство с председател Веска Минева, развива дейността на клуба, опирайки се главно на помощта на Федерацията на туристите ветерани към БТС и сътрудничеството със сродни клубове в страната.

В края на 90-те години става смяна на ръководния състав на Клуба. Новоизбраното ръководство с председател Румяна Цонева полага усилия за разнообразяване на дейността. Постепенно се организират повече многодневни походи в Стара планина, Родопи, Рила, Странджа, Пирин, Осоговска планина, Руй и др. Посещават се много природни забележителности, пещери, исторически места. Покорени са много върхове в нашите планини и са посетени много други забележителности. Увеличава се броя на членовете, който достига до 160 човека. Средно годишно между 50 и 60 броя са туристически изяви. Екскурзиите са свързани главно с посещения на 100-те НТО и повечето са съчетани с походи и пешеходни преходи. Подобрява се връзката в БФТВ и се разширяват контактите с клубовете от страната. От своя страна КТВ – Велико Търново от 2006 г. ежегодно организира есенен празник „Срещи с миналото“ на 21 и 22 септември за отбелязване деня на Независимостта. Много клубове на туристите – ветерани са посетили този празник.

Клубът е инициатор за възстановяване на някои традиции провеждани в миналото от ТД „Трапезица“, като Осмомартенския поход до Ксилифор (2000 година), който по-късно се превърна в ежегодна проява на Дружеството. През 2006 г. е проведе първия зимен бал на туристите-ветерани по случай 101-та годишнина от изпълнението на Туристическия химн „Балкани“. Това провокира ръководството на ТД „Трапезица“ да започне провеждането на предколеден благотворителен бал. Организират се много патриотични инициативи, като честване на исторически дати, посещение на паметниците на генерал Гурко, на хълма „Света гора“, на участниците в Априлското въстание от нашия град и др. През 2006 г. се отслужва панихида на гроба на Иванка Ботева (дъщеря на Хр. Ботев) във връзка със стогодишнината от кончината ѝ. За това мероприятие е поместена и статия във в. „Ехо“.

Последни новини