Един от най-старите клубове на Туристическо дружество „Трапезица 1902“, Клубът по пешеходен туризъм, е създаден през 1909 година и се развива успешно в няколко направления:

  • Традиционни походи по предпочитани маршрути из българските планини;
  • Партньорски прояви с други клубове;
  • Палатъчни бивакувания;
  • Участие в дейности по поддържане на туристическите маршрути и бази;
  • Инициативи, свързани с опазването на природата;
  • Изкачване на Балканските първенци;
  • Участие в спортно-туристическите празници на Туристическото дружество и др. 

Последни новини