Учреден на 4 декември 1999 г. в местността “Ксилифор” край Велико Търново.

Идеята за това първо съвместно излизане сред природата на учители, ученици и родители е на Андриана Маркова – учител по английски език в училището. Тогава е взето и решението за името на клуба, предложено от Ценка Петкова – учител по немски език. Пръв председател – Николина Янкова, дългогодишен председател – Емил Витанов, учители в начален етап. Планински водачи – Саша Димова, Иван Мешеков, учители в начален етап. Дългогодишен член на Управителния съвет на ТД „Трапезица-1902“ и ръководител на голяма част от реализираните клубни проекти –
Мила Велчева, учител в начален етап.

Последни новини