На 17 септември 1957 г. към ТД „Трапезица“ - В. Търново се създава алпийски клуб. Негови учредители стават Димитър Евлогиев (избран и за председател), Христо Шипчанов, Кирил Димов, Георги Станоев, Христо Добревски, Петър Чокоев, Стоян Кузнецов, Александър Кубратов, Енчо Баланов, Иван Александров, Калчо Беров, Ганчо Чонов. От учредителите единствен Енчо Баланов още през 1949 г. завършва първия курс, организиран от БАК, по алпинизъм на Врачанските скали. През 1950 г. той създава алпийска секция към Държавни захарни заводи - Горина Оряховица и участва в ски поход Рила - Пирин и Първата лятна алпиниада (1952 г.). През 1954 г. създава и алпийска група към заводското училище.

След създаването на АК „Трапезица“ той активно съдейства за съвместни прояви със секцията по алпинизъм в Г. Оряховица до 1963 г. в рамките на ОС на БТС. Създателите на алпийския клуб са все активни туристи и алпинисти, съхранили ентусиазма си повече от едно десетилетие и преживели изпитанията на времето. А то, времето, е толкова противоречиво както в цялостния обществено-икономически и политически живот на страната, така и в конкретната спортно-туристическа дейност.

1957 г. е преломна в развитието и организацията на българската физкултура, спорт, туризъм и алпинизъм. Още през. септември 1956 г. на съвещание по време на II Национален туристически събор в Берковица се взема решение да се направи предложение до ЦК на БКП да се възстанови Българският туристически съюз. Това предложение е подкрепено от Централния съвет на Българските професионални съюзи и Централния съвет на ДКМС. Отчитайки неудачите в структурата на туристическото движение и ВКФС на ЦК на БКП дава указания да се подготви отделянето на туризма и алпинизма в самостоятелна организация - Български туристически съюз. На разширено съвещание на републиканските съвети по туризъм и алпинизъм към ВКФС с туристическия актив от цялата страна, проведено на 05.06.1957 г., се взема решение за създаване на самостоятелен БТС. То е последвано от създаване на временен окръжен съвет на БТС - В. Търново на 18.07.1957 г. и възстановяване на Туристическо дружество „Трапезица“. В ръководството му влизат туристически деятели и алпинисти – Димитър Евлогиев, Кирил Димов и Тотю Дюлгеров.

Ентусиазмът, породен от възобновяване дейността на Туристическото дружество, довежда до създаване на 17 септември и на алпийски клуб към него. Председателят на Алпийския клуб става член на Окръжния съвет на БТС.

Слага се началото на нов етап в развитието на алпинизма във Велико Търново. Далеко назад в годините като блед спомен остават първите стъпки на алпинизма във В. Търново. Един търновец, бъдещият д-р Чернев, още студент в Германия, записва името си през 1936 г. като покорител на Пти Дрю (Млад турист, № 3,1937 г., с. 12-13). Павел Иванов (Зъба), като студент в Залцбург овладял алпийската техника, донесъл в Търново алпийско оборудване и заедно с Драгомир Иванов (Драго) през 1942-1944 г. се катерили из Пирин. (Из Спомените на Т. Дюлгеров). Все още се помнят и разказите на лудите млади глави, които без страх и екипировка пълзели по скалите край Устето и манастирите в Дервеня.

До края на октомври 1957 г. се организира и започва да действа курс за начинаещи алпинисти под ръководството на инструктора Тотю Дюлгеров, подпомаган от Димитър Евлогиев.

Последни новини