С поставянето на информационните и указателни табели завършва обновяването на пешеходния туристически маршрут от кв. Асенов - Гарга баир - Люлката на любовта - с. Арбанаси.

Изказваме благодарсност на всички доброволци, които се включиха в проекта и на комплекс "Арбанашки хан".