И тази пролет доброволци от ученическите клубове и  туристите-ветерани се включиха в почистването на туристическите маршрути, а ученици ОУ "Димитър Благоев" с ръководител Борис Кутев засадиха нови растителни видове в централната част на парк Ксилифор.