Годишното отчетно - изборно събрание се проведе в конферентната зала на ТУЦ "Момина крепост" на него присъстваха 73 ма души, лоито избраха ново ръководство в състав:

Управителен съвет: Иван Василев - председател; Венелин Петров, Христо Илиев, Христо Велков, Георги Топалов - членове;

Контролен съвет: Красимир Балабанов, Пенко Райков, Хатче Адемова

 

В свободното си време, аплинистите посетиха музея на "Туризма и турсическите спортове" в комплкеса, посетиха и много културни исторически обекти във Велико Търново и околоносите.

Вечерите преминаваха с много спомени за алпийските преживявания, песни  и веселие с китарата на Венелин Петров.