В час по избор студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" пракикуват катерене по изкуствената катерачна  стена, монтирана в спортния комплкекс на университета, под ръководството на гл. ас. д-р Милен Видиновски