Предстсавители на АК "Трапезица - 1957" с ръководител Боян Димов, осъщетствиха традиционния траверс от хижа "Амбарица" през върховете Купена и Кръстците до връх Жълтец и хижа Плевен.