Ученици от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ проведоха своята лятна  производствена практика в района на местност Кислифор като извършиха дейности свързани с обновяване на кътовете за отдих и импрегнация на скулптурите разполжоени в района. Групата участва в почистването и изграждането на новата туристическа пътека от с. Шереметя – хълм „Момина крепост“ – хижа „Ксилифор“ – с. Шереметя. Изготвиха и информационна табела, която включва карта на района и описание на туристическите маршрути и друга полезна информация.

Участниците са: Йоан Стоянов, Йоанна Йорданова, Йоана Витанова, Карина Брязова, Кристина Георгиева, Магдалена Данаилова, Михаел Митев, Никол Занкова, Николай Василев, Нора Бонева, Християна Бикова, Цветомир Хрулев,  Яница Чолакова от XI клас, паралелка „Интериорен дизайн“ с ръководител д-р Магдалина Чолакова.

Изказваме благодарност на участниците, като оставаме с надежда партньорството с гиманзията да продължи и в следващите наши проекти.