През изтеклата седмица, ученици от Порфесионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ – Велико Търново с ръководител Магдалина Чолакова и доброволци от Туристическо дружество „Трапезица 1902“ работиха по екопътеката от село Шереметя през хълм „Момина крепост“ до хижа „Ксилифор“ и обратно през разсадника до село Шереметя.

Извършиха почистване на клони и храсти, маркираха с лентова маркировка цялото трасе, построиха четири нови къта за отдих (пейки и маси), обезопасиха рисковите участъци с парапети и земни откоси.

Разработиха нова картна схема на местността, на която са описани маршрутите и кратка историческа справка за село Шереметя, хълм Момина крепост и парк Ксилифор.

Проектът се финансира от фирма „Вали компютърс“ ООД.