През ноември 2017 г.в района на хижа „Узана”, Шипченска Стара планина, се проведе традиционният есенен семинар с учители от великотърновските училища, ръководители на туристически младежки дейности.

В рамките на двудневната програма на семинара, организиран от комисията за ученически туризъм при ТД „Трапезица 1902”, учителите участваха в поход до хижа „Партизанска песен” – подход към маршрута до хижа „Мазалат” в Централен Балкан, посетиха мястото, определено като географския център на България, запознаха се с възможности за организиран туризъм с ученически групи и с туристически маршрути в природен парк „Българка”.