Клубът на туристите ветерани към ТД „Трапезица - 1902“ отбеляза своята 50 годишнина през 2012 г. Клубът обединява туристите-пенсионери за активна спортно-туристическа и културна дейност сред природата. Организира походи, излети, екскурзии, посещения на природни и исторически забележителности като дава предимство на тези, включени в Движението „100-те Национални туристически обекти“.

2017 г. е годината на нашето петдесет и пето летоброене. През този петгодишен период активността ни не намаля, въпреки застаряването на състава. Общо сме организирали около 180 туристически прояви – походи, излети, екскурзии с около 5100 участници. Разнообразна е културно-просветната ни дейност – чествания, празници, тържества и др. Техния брой надхвърля 100 с около 4800 участника.

През последните години организираме за нашите членове почивка на планина в с. Шипково-Троянско и на море в с. Равда при много изгодни условия. През 2016 г. на море бяха две групи и на планина 1 група. През 2017 г. имахме по 1 група на планина и море.

Активно се включваме в изявите на ТД „Трапезица – 1902“ като Осмомартенския поход, Деня на производителя, Еньовден с излет и направа на венци. Ежегодно по 6 пъти в година участваме в инициативата „Движи се и победи“ с еднодневни походи в района на Велико Търново. Всяка година се включваме в проявата „Да почистим България“ като почистваме в района на Ксилифор и комплекса „Момина крепост“.

Съвместно с Общински съвет на Съюза на пенсионерите 2004 провеждаме пенсионерски туристически събор, чието начало беше през 2012 г. Съборът от общински постепенно прерастна в регионален.

През този 5-годишен период проведохме четири национални срещи с членове на клубове на туристи-ветерани от страната. През 2016 г. Коледно – Новогодишната ни среща организирана от БФТВ с ръководствата на клубовете се проведе във Велико Търново в комплекса „Момина крепост“ с наше активно участие.

През 2015 г. отбелязахме 50-годишнината от създаването на хор „Света гора“ към КТВ с богата концертна програма. Освен хорът-юбиляр в нея се включиха и хор „Старопланинско ехо“ към ТД „Узана“ - Габрово с ръководител Стефка Карапенева, вокална група „Старопланински бисери“ към КТВ- Елена и мъжката вокална група на хор „Еделвайс“ към ТД „Трапезица – 1902“ В. Търново. Хор „Света гора“ е участвал и в петте празници на туристическата песен организирани от БТС и Сдружението на туристическите хорове в градовете Трявна, Шумен, Асеновград, Ст. Загора и Плевен.

Богата и разнообразна е и културната ни програма. Освен традиционните прояви и чествания през периода се включихме и в инициативи свързани с опазване на Родината ни. По важни от тях са: „Планините на България“, „По поречието на р. Янтра“, „Пролетни цветя и билки“ с изложба на снимки правени от наши членове. Имаме и няколко рецитала за Васил Левски по повод годишнината от обесването му, както и поетичния рецитал „Зимно вълшебство“.

През последните години провеждаме редица изяви свързани с инициативата ни „Опознай родния край“. Посещаваме различни природни и исторически забележителности в региона и областта – в селата Пушево, Хотница, Марян – Еленско, Горна Студена – Свищовско, градовете – Сухиндол, Елена, Пвликени и др. За 140-годишнината от Априлското въстание организирахме екскурзия до Брацигово, Перушица, Пещера, Бяла черква и музея в Дряновския манастир.

Броят на членовете на КТВ варира между 140 и 150 редовно отчетени. Съставът през последните 5 години доста застаря, което доведе до намаляване броя на участниците в походите и излетите. Около 30 човека са на възраст 80 и над 80 години, една част от тях са все още активни участници в изявите ни. 24 от членовете ни са носители на значката „Турист-ветеран“, 22 имат значки-бронзови, сребърни и златни от 100-те национални туристически обекта.

Клубът разполага с богат снимков материал и дискове отразяващи нашата дейност. Всяка година в клуба ни се включват нови членове, което ни дава вяра, че клубът ще продължи успешно да се развива и в бъдеще.

Румяна Цонева, председател на клуба