В поредното издание на проекта „Слънце в раницата – есен 2017” взеха участие ученици от 3 и 4 клас на ОУ „Бачо Киро”, Велико Търново, членове на училищния клуб по туризъм „ТУР-2000”.

Организирана от ТД „Трапезица-1902”, двудневната програма на групата с ръководител Мила Велчева и планински водач Иван Мешеков включва туристически обучителни, спортни дейности и игри сред природата в Севлиевския Балкан. По маршрута Велико Търново – с. Кръвеник, децата посетиха и се запознаха с част от историческото и културно наследство на този борчески край - Батошевски манастир и местността Бабан край с. Кръвеник, наричана още Второто Оборище на България.