Мила Велчева, член на УС на ТД „Трапезица-1902”, е сред авторите, които присъстваха на тържеството по награждаването и представянето на сборника с произведения от Деветия национален конкурс за учители-творци, състояло се на 1 ноември 2017 г. в гр. Ловеч.

Нейно стихотворение е включено в раздела „Поезия” на сборника с одобрените конкурсни творби, определени от жури в състав Проф. Боян Биолчев, Проф. Валери Стефанов и поета Бойко Ламбовски.