И това лято туристите от Клуба по пешеходен туризъм при ТД „Трапезица 1902“ не изневериха на себе си и поеха по маршрутите, обсъдени предварително още в началото на годината. Девет дни – от 30 юли до 7 август – близо 80 планинари поеха по различни маршрути из Рила и Пирин.

В Рила бе една стационарна група от трима планинари с водач 86-годишния доаен Васил Влаев, която се придвижи по маршрут от Разлог към Добърско с лъчови преходи, бране на билки и разглеждане на забележителностите, които предлагат с. Добърско, гр. Разлог и Банско. Преходът приключи в гр. Добринище.

Останалите групи пешеходци се движиха по следните маршрути:

  • Първата, от 8 планинари, водени от Николай Николов, бе с маршрут: - х. „Ив. Вазов“ – х. „Мальовица“ – х. „Р. езера“ – х. „Добърско“ – х. „Вихрен“ – х. „Яворов“ – гр. Добринище
  • Втората, от 8 планинари, водени от Бранимир Рибаров, бе с маршрут: - х. „Мальовица“ – з. „Страшно езеро“ – х. „Мечит“ – х. „Безбог“ и гр. Добринище, като към основната група се присъединиха още петима пешеходци.
  • Третата бе от 8 планинари, водени от Атанас Атанасов - “чичо Манчо“, и с маршрути в Рила и Пирин

В Пирин планина, бяха 39 планинари с водач Станчо Русев с изходен пункт гр. Банско по маршрут: - х. „Вихрен - х. „Синаница“ „Тевното езеро“ - х. „Безбог“ и гр. Добринище. В тази най-многобройна и разнородна група за кратко бе вкючен и най-малкия участник – единадесетмесечния Вихър Бонев.

Условно можем да разделим групата на две подгрупи – екстремна, която в по- голямата част от прехода се движеше по немаркирани пътеки, предимно при маршрутите, между нощувките в една и съща хижа. Втората подгрупа се придвижваше предимно по маркираните туристически пътеки.

Успяхме да изкачим по-голямата част от върховете на на Северен Пирин – Вихрен, дори по Джамджиевия ръб, Кончето, Бански суходол, Кутело II, Кутело I, Муратов, Синаница, Джангала, Момин двор, Валявишки чукар, Каменица, Джено, Кременски циркус, Безбог, г. Полежан, Стражите и др.

Към Пиринската група се присъединиха и 12-те планинари, водени от Роман Сидоркин, които се завърнаха от от Република Черна гора, където са изкачат Албанския вр. „Мая езерце“ в плланината Проклетие и връх „Боботов кук“ в Дормитор, разглеждайки красивия каньон на р. Тара, Котор, Будва и др. Те изкачиха заедно с нас Голям Полежан, Малък Полежан и Джангала.

Клубът по пешеходен туризъм „Трапезица 1902“ уведомява желаещите, че има още три свободни места за международната проява на клуба с маршрут: - гр. Нови Сад (ПП „Джердап“ – Железни врата) - Триест – Фонте черето с изкачване на вр. Корно Гранде - Рим – Неапол – Бари – Игуменица. Проявата е с начало 27 август до 05 август 2016 г. и включва общо 8 нощувки. С радост ще прием в групата всеки, който е подготвен и привлечен от този маршрут.

Станчо Русев