С туристически походи в околностите на Велико Търново на 20 и 21 април у чилищният клуб по туризъм „ТУР-2000“ при ОУ „Бачо Киро“ отбеляза Деня на Земята и се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден“.

Малките туристи от първи, втори, трети, четвърти и пети клас, преминаха обучение по физическо възпитание и спорт – модул туризъм и подкрепени от своите родители, почистваха в района на парк „Никола Габровски“ и туристическите пътеки до с. Арбанаси и Преображенския манастир.