Около 60 души, представители на ТД „Трапезица 1902“ почистиха района на Ксилифор и подходите към него.

Бяха събрани около 50 чувала с отпадъци и транспортирани в съотвените контейнери.