На 06.07.2024 г, от 17:00 часа в парк Ксилифор, бяха представени завършените творби от Втори международен арт пленер – Вдъхновение на Ксилифор.

1. Милена Младенова – докторант - Изящни изкуства – Скулптура – Творба:  „Взаимовръзки“

2. Николай Маринов –  докторант - Изящни изкуства – Скулптура – Творба: „Пробуждане“

3. Семих Алиев – студент в първи курс - Изящни изкуства – Скулптура – Творби:Connection II, „Костенурката“

4. Радосвет Христов – студент– Изящни изкуства – Скулптура – Творба: „Всеки човек“

5. Никола Михов - студент– Приложни изкуства – Метал – Творба: „Кошери“

6. Catalin Ungureanu – студент трети курс – скулптура – Творби: “Scahinatella” и “Woms”

 7. Gunes Yilmaz – студент – Скулптура – Творба: “Ben” /Me/

8. Надежда Златкова– докторант – Изящни изкуства - Живопис – Творби: „Пространство“ и „Композиция“

9. Елица Петрова - Изящни изкуства – Живопис – Творби: „Едно с природата“ , “In the middle” , “Little world” , “Hidden”

10. Елеонора Ганчева – студент трети курс - Изящни изкуства – Стенопис – Творби:Time is running out , “Бързай бавно” , “Заварчик

11.Силвия Иванова - студент трети курс - Изящни изкуства – Стенопис – Творби: Бавно бързай , „Страх“ , “Before the Beginning”

12.Dunya Brankovic – – Живопис – Факултет Изкуства – Творби: “The second bran” , “Tangled”

13. Joana Petrovic -– Живопис – Факултет Изкуства – Творби:Seahettle , “Energing”

14. Sejda Canpolat - докторант – живопис – Творби: “Traditional Elegance”, “Dance in Sofia”, “”Balkan Harmony”

 

Ръководители на творческите екипи:

доц. д-р Георги Минчев катедра „Скулптура“ на ВТУ „св.св. Кирил и Методий“

 Асистент д-р Пламен Кондов катедра „ГДВК“ на ФИИ на ВТУ „св.св. Кирил и Методий“

  

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

Програма „Култура” за 2024 година