Доброволци от  ТД "Трапезица-1902" почистваха централната част на парк Ксилифор от нанесените щети от природното бедствие, което не подмина и нашата красива местностност на 12.06.2024 г.

Голяма част от  тези климатични бедствия е човешката намеса.  Нека пазим природата, за да пази и тя нас!