Във връзка обявения национален траур в страната, тържествения концерт по случай 122 години от учредяването на ТД "Трапезица-1902" се отлага за неопределно време.