Представителите на клубовете по пешеходен търизъм и туристите ветерани участваха в тържествата по повод 3ти март на връх "Свети Никола" /Шипка/ . 

Членовете на клуба по пешеходен туризъм осъществиха преход от прохода Шипка до хижа "Узана". На другия ден при хубаво време изкачиха и връх "Исполин".