В юбилейната 120 годишнина, успяхме да реализираме отдавнашна идея, а именно създаването на учебна зала за дейността на Дружеството и клубовете към него .

Сигурни сме, че в нея ще се раждат новите идеи за развитието на ТД „Трапезица – 1902“ и клубовете към него.

Залата е оборудвана с необхимите мебели и техника за провеждане на лекции, обучителни семинари и творчески дейности на площ от 60 кв.м.

На откриването ѝ присъстваха ръководителите на отделните клубове – членове на Дружеството.

Залата се намира в административната сграда на ниво 0.