Кампанията за подобряване и укрепване на здравето на населението в община Велико Търново „Движи се и победи – есен 2022“ се организира за двадесета година  от РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество  „Трапезица 1902“  и  Младежки  дом – Велико Търново, и преминава под егидата на председателя на Великотърновския Общински съвет.

Есенният дял на кампанията „Движи се и победи“ се проведе в периода 8 – 22  октомври 2022 г. по 3 туристически маршрута: до парк Ксилифор, Преображенски манастир и манастира „Св. св. Петър и Павел“.

По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи – есен 2022“ преминаха общо 387 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 10 семейства), 265 жени и 122 мъже.

Активността на участниците в кампанията по възрастови групи е следната:

 • на  първо  място, с най-голям  брой  участници и с най-висок относителен дял се нарежда групата 4–19 години – 220 ученика (56,85% от всички участници);
 • на второ място е групата над 60 години (87 лица – 22,48%);
 • на трето място е групата на 20–59 годишните (80 участника – 20,67%);

В кампанията организирано участваха 7 училища от община Велико Търново – ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Димитър Благоев“, СУ „Ем. Станев“, СУ „Вела Благоева“ и ОУ „Д-р Петър Берон“, както и възпитаници и ръководители на ЦНСТДБУ, Велико Търново.

В рамките на кампанията е измерено кръвното налягане на 151 души (126 жени и 25 мъже), на възраст от 37 до 86 години. При 39лица (25,82% от всички  измерили  кръвното  си  налягане) е установено кръвно налягане с повишенистойности (равни или над 140/90 мм живачен стълб).

Цeремонията по тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията „Движи се и победи – есен 2022“ се  извърши на 28.10.2022г. в присъствието на средствата за масова информация и организаторите на кампанията – РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество  „Трапезица  1902“  и  Младежкия  дом. Жребият се изтегли  по електронен път от представители на организаторите.

Според регламентана кампанията „Движи се и победи“ преминалите най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути се състезавахаза 3 награди по възрастови групи и за 3 специални награди (за най-малъки, най-възрастен участник и за семейство).

Наградите са подаръчни ваучери от магазин за спортни и туристически принадлежности.

 • Наградата във възрастовата група 4–19 години (ваучерза подарък на стойност 40 лв.) спечели Радослав Стефанов на 14 г.
 • Наградата във възрастовата група 20–59 години (ваучер за подарък на стойност 40 лв.)спечели Димитър Димитров на 48 г.
 • Наградата за участниците в групата 60 и над 60 години (ваучерза подарък на стойност 40 лв.)спечели Искра Мирчева на 73 г.
 • Специалната награда „Семейство“ (ваучер за подарък на стойност по 40 лв.) спечели Станчо и Недка Русеви.
 • Специалната награда „Най-малък участник“ се присъди на Мартин Байчев на 7 години, преминал и трите маршрута на кампанията. Той печели ваучер за подарък на стойност 40 лв.
 • Специалната  награда „Най-възрастен  участник” се присъди на Иванка Рускова на 86 години от Велико Търново, преминала два от трите маршрута на кампанията, който печели ваучер за подарък на стойност 40 лв.
 • Наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъди на ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново, включило се с най-голям брой ученици и преподаватели – 101 участници
 • Наградата на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта за всички участници в кампанията на възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите маршрут и спечели Пламена Траянова на 7 г.
 • Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор се присъдина Станислав Христов Ненков на 9 г.

Туристите, преминалите и трите маршрута на кампанията, разпределени в три възрастови групи, участвахав жребий за големите награди–ваучери от магазин за спортни и туристически принадлежности на стойност 90 лв.

 • Голямата наградата във възрастовата група 4–19 години (ваучер за подарък на стойност 90 лв.) спечели Вилияна Кудевана 8 г.
 • Голямата наградата във възрастовата група 20–59 години (ваучер за подарък на стойност 90 лв.) спечели Мария Иванова на 46 г.
 • Голямата наградата за участниците в групата 60 и над 60 години (ваучерза подарък на стойност 90 лв.) спечели Нели Павлова на 68 г.

Честито на победителите в есенното издание на кампанията „Движи се и победи 2022“!