Туристическо дружество „Трапезица“ е основано на 17 март 1902 година от група ентусиасти, последвали призива на Алеко Константинов за отдих сред природата.

Дружеството  е  едно  от  първите  в  България. То  развива  много инициативи:

  • Благотворителен  бал  във Велико  Търново – 1903  г.;
  • археологическа секция към местния клон – 1904 г., открива се безплатна ученическа спалня;
  • издава Туристически пътеводител на Велико Търново и околоностите – 1907 г., като постъпленията от него се определят за изграждане на първата туристическа хижа в България на историческия хълм Царевец.

Главни инициатори за построяването ѝ са арх. Георги Козаров и Леон  Филипов,  които  изработват  проекта  безплатно. На  25.07.1911  г. започва строителството на хижатана мястото където на 22.09.1908 г. е обявена Независимостта на България.

Започва  най-трескава  деятелност  за  събиране  на  средства  и материали. Целият град е мобилизиран защото се изгражда внушителен и кокетен  строеж  на  историческата  местност  „Царевец“,  откъдето  преди стотици години се е решавала съдбата на българския народ. Тогавашният български цар Фердинанд трогнат от хубавото начинание на търновските туристи им пожелава „добър успех“ и им изпраща 500.00 лева.

На 24 май 1922 г. се освещава първата туристическа хижа в България „Трапезица“ на хълма Царевец, която се превръща в притегателен център на културно-просветната дейност на туристите.

Тя е разрушена през 1980 г., като днес може да се види само в архивните материали.