Туристи ветерани се включиха в традиционната зелена мисия на ТД "Трапезица - 1902" за пролетното почистване на туристическите маршрути към парк Ксилифор. Обогатиха растителните видове с две  дръвчета от семейство иглолистни.