Благораим на фирма „Вали компютърс“ ООД, Димитър Харалампиев и д-р Кина Николова за предоставените 6 броя настолни компютри, необходими за онлайн обучението на деца бежанци от Украйна, които са настанени в Туристически учебен център „Момина крепост“.