На 14.02.2022 г., клубът на туристите ветерани, отбеляза празника Трифон Зарезан. Денят на виното, лозарите, кръчмарите и градинарите. С поход до хижа „Ксилифор“ пресъзададоха зарязването на лозата.

Снимки: Елисавета Димитрова и Мария Халачева