Сборна група от ученици от гр. Велико Търново и гр. Елена на 1.08.2021 г. поеха по маршрут: хижа „Паскал“ – хижа „Бенковски“ – хижа „Вежен“ – хижа „Ехо“ и хижа „Козя стена“.

Ръководители на групата са председателя на АК „Трапезица-1957“ – Боян Димов и член на клуба.

Соня Гаврилова