Гости на събититето бяха: заместник-областен управител Габриела Шилкова, главен експерт дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ Георги Чукуров, които представиха поздравителни адреси от областен управител на Велико Търново и от кмета на общината инж. Даниел Панов Дамски; хор „Божур“ с диригент Николай Дремов; туристически хор „Планинско ехо“ с диригент Наташа Христова; туристическо хор „Кайлъшко ехо“ с диригент Веселка Дундакова; туристически хор „Еделвайс“ с диригент Иван Данчев.