На 22.02.2020 г. се проведе традиционият зимен спортен празник на хижа Чумерна, организиран от ТД "Чумерна", гр. Елена. Кметът на Елена - инж. Делян Млъзев, връчи наградите на победителите.