На 19 и 20 октомври 2019 г. учители - членове на училищните туристическите клубове при ТД "Трапезица-1902" участваха в двудневен есенен семинар на Дружеството по маршрут Твърдишки проход - хижа и връх Чумерна - град Елена.