Седем училища са наградени с еколагер от 28 до 30 август в село Арбанаси, сред тях са и Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ от Велико Търново. Част от проекта предвижда засаждане на растителни видове в парк Ксилифор и посещение на музейната сбирка на Туристическо дружество ''Трапезица - 1902 ''.

Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният Център „Европа Директно” – София и Европейският потребителски Център – България oрганизираха националния конкурс на тема „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета“. Конкурсът е посветен на един от основните приоритети на Европейския съюз за периода 2014-2020 година „Опазване и защита на околната среда и насърчаване ефективното използване на ресурсите“.

Този приоритет засягат въпросите, свързани с изменението на климатичните условия и опазване на околната среда. Акцентът бяха темите: опазване на околна среда; грижа за природата; екологичен и здравословен начин на живот.

Допустими участници в състезанието са всички училища, работещи по европейски проекти и европейски тематики.

Седем училища са наградени с еколагер от 28 до 30 август в село Арбанаси, сред тях са и Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ от Велико Търново.

Част от проекта предвижда засаждане на растителни видове в парк Ксилифор и посещение на музейната сбирка на Туристическо дружество ''Трапезица - 1902 ''.

Учениците и техните ръководители засадиха следните дървестни видове:

  • Явор
  • Див рожков – 2 бр.
  • Ликвидамбър /амброво дърво
  • Червенолистен шестил
  • Кестен – 2 бр.
  • Китайски мехурник
  • Червен дъб