Служители на фирма „Walltopia“ с ръководител инж. Галина Ангелова направи инспекция на въжената градина в парк Ксилифор, при която не бяха констатирани дефекти по конструкцията на съоражението.

Служителите проведоха и обучение за оказване на помощ при необходимост.