Проведе се лятна атестация на планиските отряди от гр. Велико Търново и гр. Елена в района на с. Мийковци – връх Чумерна.

Атестацията включва:

  • преход през пресечена местност и преодоляване на трудни терени;
  • изкчаване и спускане по отвесни скали;
  • оказване на първа помощ на пострадал;
  • медицински и тактикотехнически тестове.

Всички участници в атестацията преминаха успешно изпитите.

Атестацията се проведе от инструктурите от ПСС към БЧК – Румен Талов и Светослав Генков