На 4 април се проведе традиционната екоинициатива "Зелена мисия". В кампанията за седмицата на гората взеха участие 40 туристи от Клуба на туристите ветерани към ТД "Трапезица 1902". Те почистиха екопътеките, свързани с парк Ксилифор и на някои места дори поставиха украса.