На 15.12.2018 г. се проведе за 10-та поредна година Коледното тържество на клуба по пешеходен туризъм към ТД "Трапезица 1902" с председател Станчо Русев. На него присъстваха 150 души от гр. Велико Търново, гр. Пвликени, гр. Търговище, гр. Шумен, гр. Разград, гр. Дулово, гр. Варна, гр. Добрич.