На 2 юни 2018 година се проведе третият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 205 души (131 жени и 74 мъже), в т. ч. и 13 семейства.

Най-малките регистрирани туристи, според регламента на кампанията, отново бяха – Ана-Мария Веселинова от ДГ „Здравец“ и Дария Николова от ДГ „Слънчев Дом“. И двете навършили 4 години. Най-възрастният участник и този път е Христо Христов на 90 години от Велико Търново.

Измерено беше кръвното налягане на 87 души.

В третия маршрут участваха деца, ученици и педагози от 3 училища от Велико Търново - ОУ “Христо Ботев”, ОУ “П. Р. Славейков”, ОУ “Димитър Благоев”, също така от Центрове за настаняване от семеен тип I, II и III Велико Търново и Център за работа с деца с. Малък Чифлик.

Част от присъстващите в парка деца, се включиха в организирано рисуване с тебешири и върху балони по темата „Със здраво сърце без тютюнев дим“, по повод Световния ден без тютюнев дим – 31 май.

Всички участници в спортно-туристическия празник участваха в томбола, като късметлиите бяха приятно изненадени с малки награди.

Жребият за наградите в кампанията „Движи се и победи“ – Пролет 2018 ще се тегли на 8 юни (петък) 2018 г. в сградата на РЗИ – Велико Търново в присъствието на средствата за масова информация.

Класиране