Поход на училищния клуб по туризъм „ТУР 2000”, посветен на 45 години ОУ "Бачо Киро", Велико Търново.

По клубен проект "Слънце в раницата" на III "д" клас с учителите Иван Мешеков, Мила Велчева и Никифор Тодоров.