Традиционният поход, с който туристите от ТД "Трапезица 1902" почитаме националния ни празник на 3-ти март, проведохме по следния мршрут: гара Кръстец - хижа Бузлуджа - Шипка - х. Узана - х. Партизанска песен - х. Мазалат - х. Тъжа. В инициативата се включиха 18 ски-туристи и 65 пешеходци.