На 14 и 15 ноември 2015 год. в района на град Елена и Еленския Балкан, ТД „Трапезица 1902” проведе традиционния си есенен семинар за учители, ръководители на туристическа дейност във великотърновските училища.

На участниците бяха представени два от маршрутите, включени в издадения от Дружеството през 2015 год. пътеводител „17 туристически маршрута в Община Велико Търново” – „Възрожденска Елена” и маркирана туристическа пътека „Село Дрента – природен резерват „Савчов чаир” – село Кладни дял”.

Мила Велчева