С подготовка на „Планинарско лято 2015”, петокласниците от училищния клуб по туризъм „ТУР-2000” – ОУ „Бачо Киро” при ТД „Трапезица-1902” продължават дейностите по проекта „Слънце в раницата” с ръководител Мила Велчева и планински водач Иван Мешеков.

В началото на месец юни се проведоха два тренировъчни похода: за учениците – по маркиран туристически маршрут с исторически и природни забележителности в околностите на Велико Търново (В. Търново - манастир „Света Троица” – хижа „Божур” – с. Арбанаси – местност Ксилифор – В. Търново) и за водачите – по билен маршрут в Централен Балкан (гр. Априлци, кв. Видима – заслон „Ботев” – връх Ботев – хижа „Тъжа” – гр. Априлци, кв. Острец).

Двете прояви са част от подготовката на „Слънце в раницата” за екскурзионното летуване с петокласниците в Стара планина през м. юли 2015 г. по маршрут в Национален парк „Централен Балкан” (село Тъжа – хижа „Русалка” – хижа „Тъжа” – връх Ботев – заслон „Ботев” – хижа „Балкански рози” – гр. Карлово).