На 05.06.2015 г. се навършиха 58 години от възстановаяването на самостоятелната дейност на Български Туристически Съюз и Туристическите дружества в цялата страна. За първи председател е избран Райко Дамянов, а председател на окръжната организация – Георги Рибаров, секретар – Петър Петров. След това решение, ТД „Трапезица-1902“ започва активна дейност за популяризирането на туризма и туристическите спортове.

Туристическо дружество „Трапезица-1902”

Традиция и развитие в туризма, туристическите спортове и екологичните инициативи във Велико Търново

Туристическо дружество „Трапезица-1902” е обществена организация, създадена преди 110 години във Велико Търново. Членува в Български туристически съюз, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Национална асоциация за детски и младежки туризъм и българските федерации по туризъм, алпинизъм, катерене и ориентиране. Дружеството пълноценно присъства в обществения живот на града и страната с инициативи и богата дейност, свързани с развитие и популяризиране на туризма, туристическите спортове, екологията, културните традиции, с утвърждаване на идеите за активен живот в хармония с природата.

Макар да не е първото по учредяване в България, през годините много инициативи тръгват именно от Туристическо дружество „Трапезица“: туристически благотворителен коледен бал (1903 г.), археологическа секция за проучване местните старини (1904 г.), безплатна ученическа спалня и отпечатани първи туристически рекламни материали (1904 г.), общоградски излет до Царевец и Трапезица (1905 г.), първо изпълнение на туристическия марш „Балкани“ – химн на туристите и до днес, туристически пътеводител на гр. Велико Търново и околността му (1907 г.), първата туристическа хижа „Трапезица” на хълма Царевец (1922 г.), списание „Турист”, първи ученически поход от Тимок до нос Емине (1960 г.), първият скален заслон в местността Устето (1960 г.), организиране и провеждане на Световна купа и Световно първенство по катерене (1989 г., 2003 г.), Музей на туризма и туристическите спортове, Ксилифор (2009 г.)

ТД „Трапезица-1902” е вековната туристическа традиция на Велико Търново, продължаваща и днес с водеща роля в развитието на пешеходния туризъм, ориентирането, алпинизма, катеренето, ски-туризма, ученическия туризъм, водните спортове, планинското колоездене, художествената самодейност.

Сред общественозначимите му дейности още са оформянето, маркирането и обезопасяването на туристическите маршрути и пътеки в околностите на Велико Търново. Дружеството се грижи за поддържането и популяризирането в региона на екопътеки с дължина над 250 км.

Възраждат се и културно-просветните и творчески инициативи, започнати от първостроителите на туризма в България – печатни издания и документални филми, организиране на регионални и национални изложби и конкурси, поддържа се собствена електронна медия – интернет страница.