На 7 и 8 март се проведе състезание по ориентиране „Благодарим ти, Пане“за всички възрастови групи в памет на Петър Цонев.

Петър Цонев е дългогодишен служител на ТД „Трапезица - 1902“ отдал голяма част от живота си за развититето на ориентирането, туризма и спортовете в Дружеството. Участвал е в организацията и провеждането на стотици регионални, нациолнални и международни прояви.

Състезанието се проведе от оргранизационен комитет: Димитър Димитров, Красимир Стоянов, проф. Пламен Легкоступ, Пламен Кънчев, Ангел Ганцаров, Благой Стефанов, Георги Димитров и други.