На 3 май 2014 г. 17 туристи от КВТ се отправихме към с. Горна Студена като награда за участието в инициативата „Да почистим България за един ден“.

Горна Студена е селото, което има много важно значение за решенията и изхода от Руско-Турската война. Тук е била главната квартира на император Александър II и главнокомандващия княз Николай Николаевич. Посрещнаха ни приятели от пенсионерският клуб и кметът на селото.

Посетихме музея (щаб-квартирата), могилата, църквата. А домакините, както обикновено, ни нагостиха с домашни баници, питки, сладки и др. Разделихме се с песни и пожелания за нови срещи.