Доброволци от ТД „Трапезица 1902“ извършиха почистване и импрегнация на възстановените кътове за отдих и мостове по екопътеките до Преображенския манастир и от кв. Асенов до Ксилифор.