Групата момчета и момичета от 12 до 18 годишна възраст, обединени от любовта си към природата и предизвикателствата и водени от Мила Велчева и Иван Мешеков от ТД „Трапезица-1902“, преминахме по шестдневен атрактивен маршрут в сърцето на Централен Балкан, изкачвайки с раници на гръб и първенеца на Стара планина – връх Ботев.

Какво оставихме извън раницата на тръгване: суетата, капризите, страховете, скуката, мрачните мисли и всички онези дреболии, от които ни дотежава в ежедневието. Така освободихме много място за слънцето в нея – нашите незалязващи шеги и усмивки, приятелската подкрепа и доверие, съпричастност, смелост, издържливост, увереност, нашите малки и по-големи победи в изпитанията сред природните стихии и над слабите ни страни.

А когато влакът ни отнасяше по обратния път към дома, всеки от нас по своя си уникален начин на човешко същество, осъзнало единението с природата, в няколко думи запази планината в себе си – до следващия път, когато ще ни събере отново!

От думите направихме речник. Колко значения осъзнахме, че отговарят на думата планина! А колко ли още ще сме открили при всяко свое следващо завръщане със слънце в раница на гръб!

Нашият слънчев планинарски речник

А  активност, атрактивност
Б  безсмъртие, благодарност
В  вдъхновение, възхищение
Г  гордост
Д  добра компания, доверие
Е  емоции
Ж  желание
З  забавление, здраве, зареждане
И  изпитание, игри
К  красота
Л  любов
Н  неописуема красота, незабравимо изживяване, надежда
О  опитност, откритие
П  приключение, постижения, приятелство
Р  радост от дребните неща, релакс, равновесие, развитие
С  смях, самоусъвършенстване, сближаване, среща, спокойствие, стъпка напред
Т  тишина
У  удовлетворение, умора, удоволствие
Х  хармония
Ц  ценност, цялост
Ч  чистота
Щ  щастие