Учители и приятели преход в природен резерват „Стара река“, Централен балкан

Маршрут: Велико Търново – Карлово – хижа „Хубавец“