Отборът на Велико Търново в състав: Боян Димов, Ясен Долчинков, Живко Жечев и Йордан Смолички, зае осмо място. Участваха двадесет и един отбора от двайсет отряда, завършиха деветнадесет отбора.

Прегледът бе еднодневен и има характер на спасителна акция в трудни терени, включващ: движение и ориентиране по топографска карта с определени реперни точки, движение по пресечена местност с използване на туристическа карта, оказване на долекарска помощ и транспортиране на пострадал по труден терен.

Място на провеждане: Северозападни Родопи, района на хижа „Здравец“ и Белочерковски рид.

Първи етап (скоростен): ориентиране и придвижване по рида Пепелаша до района на Овчарски полярски поляни и летовище „Студенец“. Попълване на медицински и технически тест.

Втори етап (за контролно време): придвижване по рида Пепелаша през хижа Бяла Черква до местността Мандрата и връх Преспа.

Трети етап: оказване на долекарска помощ по задание и транспорт на пострадал по стръмен тревисто-скален склон.

Първите три места бяха: първо – Тетевен, второ – София втори отбор, трето – София първи отбор.